Objaśnienie do skrótów

Objaśnienie do podstawowych skrótów zastosowanych w raportach z badań

 

VT1 – tzw. próg tlenowy – intensywność wysiłku powyżej której energetyka naszych mięśni opiera się na pracy mechanizmów tlenowych a poziom zakwaszenia komórek mięśniowych jest stabilny. Od tego momentu zaczynamy pracować nad rozwojem wytrzymałości.

VT2 – tzw. próg beztlenowy (wentylacyjny, mleczanowy itp.) – intensywność wysiłku powyżej której stężenie kwasu mlekowego na naszych mięśniach zaczyna systematycznie wzrastać pomimo nie zwiększania intensywności

V’O2/kg – określa poziom wydolności, jest to ilość tlenu (O2) którą spalaliśmy w danym momencie wysiłku, przeliczona na kg masy ciała

V’O2/HR – puls tlenowy – oznacza ile tlenu (O2) która była transportowana podczas jednego skurczu serca (HR)

HR – częstotliwość skurczów serca – tzw. tętno

WR – moc rozwijana podczas wysiłku – w przypadku biegu jest wyliczona na podstawie prędkości biegu, nachylenia bieżni i masy ciała badanej osoby

V’E – wentylacja minutowa płuc – ilość powietrza która przechodzi przez nasze płuca – wartość podana w litrach na minutę

VT – głębokość oddechu – podana w litrach

BF – częstotliwość oddechów – podana jako liczba oddechów wykonanych w ciągu 1 minuty

EE – wydatek energetyczny – ilość kcal spalanych ciągu 1 godziny wysiłku

RER – wskaźnik ilorazu oddechowego – proporcji pomiędzy CO2 a O2.

FVC – pojemność płuc – ile powietrza które zmieściło się w naszych płucach

FEV1 – natężona 1 sekundowa objętość wydechowa – ile powietrza którą byliśmy w stanie wypuścić podczas 1 sekundy dynamicznego wydechu