Przygotowanie motoryczne
Zadbaj o prawidłowy rozwój twojego ciała

Celem przygotowania motorycznego jest rozwój ogólnego poziomu sprawności sportowca, zwłaszcza koordynacji ruchowej, szybkości, siły mięśniowej i wytrzymałości. W efekcie wpływamy na poprawę wyników sportowych. Dla przykładu zawodnicy w grach sportowy, muszą poruszać się po boisku z dużą prędkością i jednocześnie wykonując liczne zmiany kierunku biegu, a do tego również prowadzić piłkę. Takie zadanie wymaga nie tylko umiejętności prowadzenia piłki, ale przede wszystkim stabilnej pozycji ciała, umiejętności zmiany jego położenia i zdolności do generowania znacznej mocy. Dodatkowo musi to robić wielokrotnie, stąd konieczność rozwoju wytrzymałości.

Trening medyczny

W sporcie trenerzy preferują trening specjalistyczny, a zapominają o ogólnej sprawności sportowca. Często jest to podyktowane brakiem brakiem wystarczającej wiedzy. Trening ogólny ogranicza się najczęściej do wysłania zawodnika „na siłownię” bez żadnego planu treningowego. Potencjał zawodnika zamiast rosnąć, nie zmienia się. Dodatkowo brak prawidłowej techniki ruchu może prowadzić do przeciążeń i powstania kontuzji, które mogą zablokować zawodnikowi drogę do dalszego rozwoju.

Przygotowanie motoryczne

Podczas treningów oceniamy prawidłowość rozwoju całego ciała, szukamy miejsce które nie działają poprawnie, określamy dla czego, a następnie wprowadzamy plan treningowy. Jego zadaniem jest uruchomienie i wzmocnienie wybranych struktur. Do tego wprowadzamy nowe ćwiczenia i kontrolujemy prawidłowość ich wykonania. Odpowiednie działanie całego ciała gwarantuje uzyskanie wysokich wyników sportowych, jak również zmniejszenie ryzyka kontuzji.

Przygotowanie motoryczne

Program przygotowania motorycznego w Fit Test Family jest prowadzony przez dr Mateusza Rynkiewicza. Trenera kadry Polski w maratonie kajakowym, niegdyś pracownik Akademii Wychowania Fizycznego, aktualnie Uniwersytetu Zielonogórksiego, specjalizuje się w zagadanienia wysiłku fizycznego, teorii sportu, nauk o motoryczności i przygotowania wszechstronnego zawodników. Sam rywalizuje się na wysokim poziomie w biegach z przeszkodami OCR.