Kurs instruktora sportu SUP (Stand Up Paddle) Polskiego Związku Kajakowego

W dniu 22 września rozpocznie się kurs kursu instruktora sportu SUP. Kurs będzie podzielony na 2 części. Pierwsza będzie realizowana w formie zdalnej (praca własna kursantów – z tej części zwolnieni będą absolwenci kierunków wychowanie fizycznej i sport).

Druga część będzie realizowana w dniach od 22 do 26 września, w formie ciągłej w Gorzowie Wlkp.

W dniu 9 października odbędzie się egzamin z podziałem na część teoretyczną i praktyczną. 

Koszt udziału w kursie to 1800 zł. W cenie znajduje się opłata za udział w kursie, egzamin, kawa i herbata podczas zajęć. Dojazd do Gorzowa, koszt noclegu i wyżywienia w zakresie własnym. Moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz.  Kurs jest akredytowany przez Polski Związek Kajakowy, a osoby które ukończą kurs otrzymają legitymację Instruktora Sportu SUP Polskiego Związku Kajakowego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sportkurs@gmail.com

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, datę i miejsce urodzenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać u:

Jakub Sitkowski

Tel 513 955 566

dr Mateusz Rynkiewicz

tel 796 143 683

sportkurs@gmail.com