Kurs instruktora sportu SUP (Stand Up Paddle) Polskiego Związku Kajakowego

W dniu 13 maja rozpocznie się kurs kursu instruktora sportu SUP. Kurs będzie podzielony na 2 części. Pierwsza będzie realizowana w formie zdalnej (praca własna kursantów – z tej części zwolnieni będą absolwenci kierunków wychowanie fizycznej i sport).

Druga część będzie realizowana w formie stacjonarnej w dniach od 19 do 22 maja oraz 26-29 maja w Gorzowie Wlkp.

W dniu 29 maja odbędzie się egzamin z podziałem na część teoretyczną i praktyczną. 

Koszt udziału w kursie to 1950 zł. W cenie znajduje się opłata za udział w kursie, egzamin, kawa i herbata podczas zajęć. Dojazd do Gorzowa, koszt noclegu i wyżywienia w zakresie własnym. Za część praktyczną odpowiadać będzie trenerka KS Spójnia Warszawa Milena Kaszubska, moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz. 

            Absolwenci kursu będą mogli prowadzić zajęcia treningowe z adeptami SUP oraz prowadzić szkolenie sportowe w sekcjach klubów sportowych.

            Aby wziąć udział w kursie należy mieć ukończone 18 lat, posiadać pełną zdolność prawną, mieć ukończoną szkołę średnią.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sportkurs@gmail.com

Szczegółowych informacji można uzyskać u:

dr Mateusz Rynkiewicz

tel 796 143 683

sportkurs@gmail.com