Kurs Instruktora Sportu o Specjalności Kajakarstwo

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na stopień instruktora sportu z specjalności kajakarstwo.

Nasza firma posiada zgodę zarządu Polskiego Związku Kajakowego na organizację szkoleń kadr trenerski. Po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymasz legitymację wydaną przez PZKaj, która upoważnia do otrzymania licencji trenera PZKaj.

W dniach 6.11. do 13. 12. będzie realizowany kursu instruktora sportu z kajakarstwa. Kurs będzie podzielony na 2 części. Pierwsza będzie realizowana w formie zdalnej od 6 do 29 listopada. Będzie to część teoretyczna realizowana online.

Druga część będzie realizowana w dniach od 10 do 13 grudnia, w formie ciągłej, w Gorzowie Wlkp.

W dniu 13 grudnia odbędzie się egzamin z podziałem na część teoretyczną i praktyczną. 

Koszt udziału w kursie to 1500 zł. W cenie znajduje się opłata za udział w kursie, egzamin, kawa i herbata podczas zajęć. Dojazd do Gorzowa, koszt noclegu i wyżywienie w zakresie własnym. Moderatorem kursu będzie dr hab. Prof. AJP w Gorzowie Wlkp. Tadeusz Rynkiewicz. 

Zgłoszenia prosimy dokonywać online poprzez formularz

 lub przesyłać na adres: sportkurs@gmail.com

Szczegółowych informacji można uzyskać u:

dr Mateusz Rynkiewicz

tel 796 143 683

sportkurs@gmail.com