Kurs Instruktora Sportu o Specjalności Kajakarstwo

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na stopień instruktora sportu z specjalności kajakarstwo.

Nasza firma posiada zgodę zarządu Polskiego Związku Kajakowego na organizację szkoleń kadr trenerski. Po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymasz legitymację wydaną przez PZKaj, która upoważnia do otrzymania licencji trenera PZKaj.

W dniach 15.08 do 05. 09. będzie realizowany kursu instruktora sportu z kajakarstwa. Kurs będzie podzielony na 2 części. Pierwsza będzie realizowana w formie zdalnej od 15 sierpnia. Będzie to część teoretyczna realizowana online.

Druga część będzie realizowana w dniach od 01 do 05 września, w formie ciągłej, w Gorzowie Wlkp.

W dniu 05 sierpnia odbędzie się egzamin z podziałem na część teoretyczną i praktyczną. 

Koszt udziału w kursie to 1600 zł. W cenie znajduje się opłata za udział w kursie, egzamin, kawa i herbata podczas zajęć. Dojazd do Gorzowa, koszt noclegu i wyżywienie w zakresie własnym. Moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz. 

Zgłoszenia prosimy dokonywać poprzez wiadomość email przesyłając na adres: sportkurs@gmail.com

Szczegółowych informacji można uzyskać u:

dr Mateusz Rynkiewicz

tel 796 143 683

sportkurs@gmail.com