RODO

KLAUZULA O PRZECHOWYWANIU I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem Twoich danych osobowych jest Sport Kurs Agnieszka Rynkiewicz z siedzibą w Chwałowice 39, 66-450 Bogdaniec. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usług lub zapisaniem się do formularza kontaktowego.

  1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Mateusz Rynkiewicz,

m.rynkiewicz@fit-test.com.pl

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia dokumentacji medycznej, rejestracji, usług marketingowych i właściwej obsługi klienta.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od ostatniej wizyty lub wypełnienia formularza.
  3. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą utylizowane.
  4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu obsługi klientów / pacjentów.
  5. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  6. Od 1 lipca 2021r. dane dotyczące zdarzenia medycznego będą przekazywane do „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1).
  7. W każdej chwili możesz wystąpić z prośbą o usunięcie podanych danych.