Nasz zespół

Nasz zespół składa się ze specjalistów: pracowników naukowych wyższych uczelni, trenerów, w tym trenerów reprezentacji Polski, specjalistów fitness, dietetyków. Wśród nich między innymi:

Specjalista ds. analizy obciążeń treningowych dr hab. prof. AWF Tadeusz Rynkiewicz

Specjalista ds. badań wydolnościowych i treningu  dr Mateusz Rynkiewicz

Specjalista ds. tenisa i treningu  – dr Piotr Żurek

Specjalista treningu mentalnego – dr Ryszard Botwina

Specjalista ds. siatkówki i analizy techniki – mgr Łukasz Lamcha

Specjalista ds. treningu personalnego Maurycy Włoka